MİZAÇ ODAKLI EĞİTİM NEDİR?

Nesillerle birlikte eğitim anlayışı da yıllar geçtikçe değişiyor. Geçmişte eğitimin başlıca amacı öğrencilerin iyi bir meslek sahibi olup yaşamlarını güvenle idame ettirmesiyken, günümüz nesli için eğitim ve gelecek kavramları, mutluluk kavramıyla paralel olarak ilerliyor.

Mizaç Odaklı Eğitim ve Rehberlik Yaklaşımı Eğitimi öğrencilerin mutlu olacakları bir geleceğe sahip olmasını amaçlıyor. Mizaç Odaklı Eğitim, öğrencilerin karakteristik özelliklerini, ilgi alanlarını ve kendilerine has öğrenme şekillerini baz alarak tamamen kişiye özgü bir eğitim metodu sunuyor.

NEDEN MİZAÇ ODAKLI EĞİTİM?

Günümüz neslinin geleceğe dair bakış açısında temel ortak nokta "Mutluluk Kavramı"dır. Mizaç Odaklı Eğitim, geleneksel eğitim anlayışı yerine öğrencilerin kişisel hedef, ideal ve hayallerine odaklanarak onlara arzu ettikleri geleceğin kapılarını aralar.

Öğrenciler tamamen kendilerine özel olarak uygulanan Mizaç Odaklı Eğitimle daha yüksek bir motivasyona sahip olur. Motivasyonu yüksek ve sevdiği alana yönelen öğrenciler, hayalleri için daha kararlı ve daha fazla emek sarf etme eğiliminde olur. Bu sayede öğrenciler iyi geleceklerine öz güvenle ilerler.

MİZAÇ ODAKLI EĞİTİM NASIL UYGULANIR?

Mizaç Odaklı Eğitim Yaklaşımı 5 temel aşamadan oluşur.

1. TESPİT

İlk adımda öğrenci ve velilerimizle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilir. Öğrencilerimizin mizaç özelliklerini tespit ederek her öğrencinin kişisel öğrenme biçimi ve hedeflerine odaklanan bir gelecek planlaması yapılır.

2. UYGULAMA

Her öğrencinin kişisel özelliklerine, ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun düşen etkinlikler Uygulama aşamasına belirlenir. Bu sayede öğrenciler iyi geleceklerine ikinci adımı atarlar.

3. GELİŞİM

Gelişim aşaması öğrencilerimizi Akademik ve Psiko-sosyal alanlarda eğitmeyi amaçlar. Aynı zamanda Değerler Gelişimine odaklanan bu adımda, meslek seçimi ve kariyer planlaması gibi kavramlar öğrencilerin hayalleri ve istekleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

4. RAPORLAMA

Hem bireysel olarak öğrencilerin güncel durumu ve performanslarını inceleyen hem de sınıf bazında oluşturulan raporlarla eğitimden alınan verim sık sık takip edilerek öğrencilerin gelişimi desteklenir.

5. DANIŞMANLIK

Tüm öğrenci ve velilerimiz özelinde gerçekleştirdiğimiz danışmanlık hizmetiyle öğrencilerimize akademik, stratejik ve mental anlamda gerekli destek sağlanır.